Veiledning for superbrukere (via AdminTool)

Opprette ny bruker
Klikk på linken HER om du ønsker å se fremgangsmåte for oppretting av ny bruker. For å opprette nye brukere, må en være superbruker og ha tilgangsrollen...
Thu, 27 Aug, 2020 at 12:51 PM
Tilgang til flere / andre arbeidssteder
Om en ansatt skal jobbe flere steder permanent eller midlertidig, kan tilgang gis via "Tilgang arbeidssteder". Klikk på lenken HER for å se fremga...
Fri, 17 Jul, 2020 at 10:40 AM
Tilordne rolle
Klikk HER for å se hvordan du kan endre rettigheter til brukeren.  Detaljert fremgangsmåte: Fra Hovedmenyen velges "Tilordne roller" Søk fr...
Mon, 13 Jul, 2020 at 2:32 PM
Opprette testpasienter
Dere kan opprette pasienter med fiktive personnummer:   Testmann "arbeidsstedets navn"     Testkvinne "arbeidsstedets navn"     Sj...
Tue, 14 Jul, 2020 at 1:50 PM
Sperre tilgang til journal per bruker
Det er mulig å sperre tilgang til journal på en eller flere pasienter på en bruker.  Fra Hovedmenyen velges "Blokkere enkeltperson" Søk frem...
Mon, 13 Jul, 2020 at 3:10 PM
Opprette/endre grupper
Oppretting og endring av "Grupper" kan superbruker gjøre. Det er ulik praksis for oppbygging av grupper. Noen ønsker en gruppe pr lege mens andre ...
Fri, 17 Jul, 2020 at 10:01 AM
Endre navn, adresse eller telefonnr på arbeidssteder
For å endre navn, adresse og/eller telefonnummer på arbeidssteder gå via Hovedmeny til Adresse. Velg ønsket arbeidssted og gjør endringer. Husk å lagre ved ...
Fri, 17 Jul, 2020 at 10:07 AM
Deaktivere skjema
Det er mulig å deaktivere (skjule) eller aktivere skjemaer fra FastTrak. Skjemastatus blir bare endret lokalt på installasjonen, og vil ikke gjelde for andr...
Fri, 17 Jul, 2020 at 2:29 PM
Profesjonelle relasjoner
For å få implisitt tilgang til en pasientjournal, må relasjon til pasienten registreres.  I FastTrak har vi forslag til profesjonelle relasjoner som bes...
Mon, 18 Mai, 2020 at 2:27 PM