Dere kan opprette pasienter med fiktive personnummer:

 

Testmann "arbeidsstedets navn"    

Testkvinne "arbeidsstedets navn"  

 

  • Sjekk at aktuell brukersted har en testgruppe. Hvis ikke, kan en testgruppe opprettes fra AdminTool. Velg «Grupper» i hovedmenyen, og trykk dere videre på aktuell Protokoll/Fagsystem og aktuell brukersted. Trykk på plusstegnet under navnet på brukerstedet, og skriv inn et testgruppenavn. Pass på å hake vekk i boksen aktiv som angir om pasientene i den aktuelle gruppen skal vises i pasientlisten i aktuell Protokoll/Fagsystem, og tas med i rapporter og populasjoner.

 

  • Opprett ny person fra Protokollen / Fagsystemets hovedmeny, og skriv hun/han inn på testgruppen på aktuelt arbeidssted

 

  • Gjør pasienten til en testperson, ved å dobbeltklikke på ikonet foran personnummeret inne på pasientjournalen


 

  • Verifiser at pasienten er blitt en test-pasient ved å se at navn og personnummer har blitt farget blått, med tekst under

 

Om dere trenger noen fiktive personnummer, ta kontakt med oss på fasttrak@dips.no