Det er mulig å sperre tilgang til journal på en eller flere pasienter på en bruker. 


  1. Fra Hovedmenyen velges "Blokkere enkeltperson"
  2. Søk frem ønsket bruker enten med brukernavn, for- eller etternavn
  3. Klikk på Plusstegnet for å legge til pasienter som aktuell bruker ikke skal ha tilgang til
  4. Vinduet utvides på høyre side, her kan du søke frem ønsket pasient. Søk enten etter PID, for- eller etternavn, eller fødselsdato (husk punktum mellom dato, mnd og år).

  5. Legg inn en evt Merknad
  6. Klikk OK 
  7. For å oppheve sperring, marker ønsket pasient og klikk på Stoppknappen
  8. Du vil alltid kunne se historikk ved å klikke på "øyet"