Klikk HER for å se hvordan du kan endre rettigheter til brukeren. 


Detaljert fremgangsmåte:

 1. Fra Hovedmenyen velges "Tilordne roller"
 2. Søk frem bruker enten med brukernavn, for- eller etternavn
 3. Velg ønsket rolle (informasjon om rollene kommer opp når du klikker på de ulike)
 4. Klikk på "Legg til

Hvem er medlem de ulike rollene

Det er mulig å få en oversikt over hvem som inngår i de ulike rollene ved å klikke på den rollen du ønsker en oversikt over, og klikk på "hoder" (vist med pil i bildet under). En ny liste vil fremkomme på høyre side med overskrift over valgt rolle.


Hva ligger innebygget i de vanligste rollene (ut over ordinær tilgang)
Systemeier

 • Denne rollen gir alle rettigheter lokalt i databasen, inkludert alle oppgraderinger.
 • Denne rollen kan bare tildeles av andre med samme rolle.
Administrator
 • Med denne rollen kan du oppgradere databasen
 • Administrator får automatisk disse rollene:
  1. Superuser
  2. Brukerstøtte
  3. Innskriving
  4. Journalansvarlig
Superbruker / brukerstøtte
 • Tillatelse til å legge til / fjerne brukere
 • Tildele andre roller til brukere
 • Endre arbeidssted og yrke
 • Legge inn personalia, HPR-nr og mobilnr for andre brukere
 • Legge til ny gruppe
 • Endre arbeidsstedets navn, adresse og telefonnr
 • Superbruker/brukerstøtte får automatisk disse rollene:
  1. Innskriving
  2. Journalansvarlig

Lege

 • Forskrivningsrett
 • Innskriving
 • Journalansvarlig

Sykepleier

 • DrugEditor (Gir tillatelse til å klargjøre resepter)
 • Innskriving
 • Journalansvarlig

 Vernepleier

 • DrugEditor (Gir tillatelse til å klargjøre resepter)
 • Innskriving
 • Journalansvarlig

 Helsesekretær

 • Innskriving
Avdelingsleder
 • Innskriving
 • Journalansvarlig
 • Gruppeleder
 • Superuser

Gruppeleder

 • Innskriving
 • Journalansvarlig
 • Superuser

 Leder

 • Innskriving
 • Journalansvarlig
 • Avdelingsleder
 • Gruppeleder
 • Superuser

 

Oversikt over  roller som kan tildeles eksplisitt:

Navn

Tittel

Beskrivelse

db_owner

Systemeier

Gir alle rettigheter lokalt i databasen, inkludert alle oppgraderinger. Kan bare tildeles av andre med samme rolle.

Administrator

Administrator

Gir tillatelse til å oppgradere databasen, opprette brukere og tilgangsstyring.

Support

Brukerstøtte

Gir tillatelse til å legge til/fjerne brukere, samt tildele andre roller til brukerne.

Superuser

Superbruker

Kan gi rettigheter til andre brukere. Superbruker gis også rollene Brukerstøtte de fleste steder.

Leder

Leder

Leder for en institusjon.

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Leder for en avdeling. Leder er automatisk medlem.

Gruppeleder

Gruppeleder

Leder for en gruppe. Leder og avdelingsleder er automatisk medlem

ChangeWorksite

Ambulering

Gir tillatelse til å bytte arbeidssted selv.

ChangeProfession

Bytte yrke

Gir tillatelse til å bytte mellom flere yrker selv.

PrintPrescription

Forskrivningsrett

Gir tillatelse til utskrift av egne resepter.

Journalansvarlig

Journalansvarlig

Gir visse lovbestemte rettigheter og plikter rundt endring av journal. Gjelder bare for de pasienter man er journalansvarlig for.

QuickStat

Statistikkansvarlig

Gir rettigheter til å lage egen uttrekk på tvers av pasienter via programmet QuickStat.

Pilotuser

Pilotbruker

Gir mulighet til å teste nye skjema.

Innskriving

Innskriving

Gir rettighet til å registrere pasienter i databasen

LabEntry

Labregistrering

Gir rettighet til å registrere labdata direkte i databasen

PandemicPandemiRollen kan brukes ved behov for utvidede rettigheter i forbindelse  med smittesporing ved epidemier

Lege

Lege

Rollen skal gis alle leger. 

Sykepleier

Sykepleier

Rollen skal gis alle sykepleiere. 

Vernepleier

Vernepleier

Rollen skal gis alle vernepleiere. 

Farmasøyt

Farmasøyt

Rollen samler de to andre farmasøytrollene, begge er medlem av denne.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

Rollen skal gis alle reseptarfarmasøyter. 

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyt

Rollen skal gis alle provisorfarmasøyter.