Om en ansatt skal jobbe flere steder permanent eller midlertidig, kan tilgang gis via "Tilgang arbeidssteder". Klikk på lenken HER for å se fremgangsmåte. 


Enkel fremgangsmåte:

Nummerert i rekkefølge på handlinger.


Detaljert fremgangsmåte:

  1. Fra menyen velges Tilgang arbeidssteder

  2. Søk frem bruker med brukernavn, for- eller etternavn, og velg aktuell bruker.Her ser du hvilke sted brukeren er knyttet mot. I dette tilfellet DIPS Sykehus.

  3. Klikk på plusstegnet for å legge til  arbeidssted. En advarsel (se bildet under) vil komme opp om det ikke ligger noe arbeidssted på listen. Klikk OK. Da blir dette arbeidsstedet lagt inn med merknad Fast arbeidssted
    Klikk på plusstegnet igjen for å legge til Nytt arbeidssted.

  4. Ny tilgangsinnstilling vil nå åpnes på høyre side med datofelt for når tilgangen skal starte og hvor lenge den skal vare. Det er mulig å legge inn hjelpetekst som 2 år, 4 uker, 2 måneder osv. 
  5. Velg Arbeidssted tilgangen skal gjelde for.

  6. En merknad er greit å legge inn, men ikke et krav.
  7. Klikk Legg til