Ofte stilte spørsmål

Bytte fagjournal som standard ved oppstart
På noen installasjoner er det mulig å bytte mellom flere fagjournal, eksempelvis FastTrak Diabetes og FastTrak ENDO. Det er ulike ønsker om hvilke fagjourn...
Fri, 21 Feb, 2020 at 10:38 AM
Pasienten finnes i databasen / duplikat
Dersom du får melding om at pasienten finnes i databasen, søk så frem pasienten i "Finn person" ved å bruke fødselsdato, eks 070874. Det er ikke n...
Fri, 22 Jan, 2021 at 10:58 AM
Oppretting av ny bruker i FastTrak (FastTrak Diabetes, ENDO, COVID-19 m.fl.)
Ny bruker må allerede være registrert i nettverket (AD).  For å få tilgang til programmet og databaseserver, må ny bruker legges inn i riktig tilgangsgrupp...
Sun, 22 Mar, 2020 at 11:45 AM
Hvordan får jeg tak i siste versjon av programvare?
Bruk disse lenkene for å laste ned siste publiserte versjon: QuickStat FastTrakUpdate For å installere programvaren kopierer du den inn og overs...
Wed, 6 Feb, 2019 at 9:19 AM
Samtykke Norsk Diabetesregister for Voksne
Hvorfor samtykke? Norsk Diabetesregister for Voksne (NDV) er et nasjonalt personidentifiserbart kvalitetsregister som drives av Helse Vest. Konsesjonen til...
Tue, 10 Mar, 2020 at 1:53 PM
Hvordan få oversikt over biobank samtykker og prøver
Ved hjelp av populasjonene "325 Samtykke til biobank, men ikke tatt prøver" og "326 Ubesvart samtykke til biobank" får en totaloversikt ...
Fri, 25 Okt, 2019 at 7:26 AM
Kiosken viser «Vi har tekniske problemer»
Sjekk om service er oppe (https://promsapi.azurewebsites.net/api/). Kan sjekke i Postman Sjekk logg fra service (kan event. bruke CloudExplorer i Visual S...
Tue, 29 Jan, 2019 at 10:03 AM