Ofte stilte spørsmål

Bytte fagjournal som standard ved oppstart
På noen installasjoner er det mulig å bytte mellom flere fagjournal, eksempelvis FastTrak Diabetes og FastTrak ENDO. Det er ulike ønsker om hvilke fagjourn...
Fri, 21 Feb, 2020 at 10:38 AM
Hvordan få oversikt over biobank samtykker og prøver
Ved hjelp av populasjonene "325 Samtykke til biobank, men ikke tatt prøver" og "326 Ubesvart samtykke til biobank" får en totaloversikt ...
Fri, 25 Okt, 2019 at 7:26 AM
Oppretting av ny bruker i FastTrak (FastTrak Diabetes, ENDO, COVID-19 m.fl.)
Ny bruker må allerede være registrert i nettverket (AD).  For å få tilgang til programmet og databaseserver, må ny bruker legges inn i riktig tilgangsgrupp...
Sun, 22 Mar, 2020 at 11:45 AM
Hvordan får jeg tak i siste versjon av programvare?
Bruk disse lenkene for å laste ned siste publiserte versjon: QuickStat FastTrakUpdate For å installere programvaren kopierer du den inn og overs...
Wed, 6 Feb, 2019 at 9:19 AM
Samtykke Norsk Diabetesregister for Voksne
Hvorfor samtykke? Norsk Diabetesregister for Voksne (NDV) er et nasjonalt personidentifiserbart kvalitetsregister som drives av Helse Vest. Konsesjonen til...
Tue, 10 Mar, 2020 at 1:53 PM
Kiosken viser «Vi har tekniske problemer»
Sjekk om service er oppe (https://promsapi.azurewebsites.net/api/). Kan sjekke i Postman Sjekk logg fra service (kan event. bruke CloudExplorer i Visual S...
Tue, 29 Jan, 2019 at 10:03 AM