Ved hjelp av populasjonene "325 Samtykke til biobank, men ikke tatt prøver" og "326 Ubesvart samtykke til biobank" får en totaloversikt over egen avdeling.


Ønsker du å se fremgangsmåte, klikk på link under.

http://help.fasttrak.no/FAQ/Biobank.html