Tips Dashboard

Første gangs pålogging
Øverst i startbildet til FastTrak Diabetes (Noklus) ligger det snarvei til Dashboard. Det er også mulig å logge på via https://dashboard.fasttrak.no/  ...
Thu, 18 Mar, 2021 at 8:18 AM
Tips til visning av dashboarddata
Poliklinikkene har mulighet til å se detaljerte data for internt bruk i miljøet, helt ned på poliklinikk-nivå, og kan sammenlikne seg med andre poliklinikke...
Fri, 25 Okt, 2019 at 7:14 AM