På noen installasjoner er det mulig å bytte mellom flere fagjournal, eksempelvis FastTrak Diabetes og FastTrak ENDO.

Det er ulike ønsker om hvilke fagjournal som skal være default oppstart.


Om en klikker på fagjournal, nede til venstre i bildet, kan en velge andre fagjournaler om det finnes på din installasjon. 

Hvis man bytter fagjournal FØR det er valgt pasienter, altså like etter oppstart av FastTrak, kommer dette spørsmålet opp:

Svarer man ja her, vil brukeren alltid starte med denne fagjournalen. Det er mulig å endre tilbake eller bytte til en annen fagjournal når som helst ved å gjenta prosedyren (merk at det må byttes fagjournal etter oppstart av FastTrak og før det velges pasient).