Ny bruker må være registrert i nettverket (AD) og meldt inn i riktig tilgangsgruppe av driftsavdeling før vedkommende legges inn i FastTrak. 

Den som skal registrere nye brukere, må være definert som superbruker og ha rollen Brukerstøtte for å kunne opprette nye brukere. Alle som har denne rollen, får opp Superbruker i hovedmenyen.


Klikk på «Superbruker» og velg deretter «Brukere og roller»Se etter hvilke brukernavn de øvrige har fått tildelt om du er usikker på hva domenenavnet er hos dere (vårt domenenavn her er DIPS-AD og brukerkode er moe – dermed blir brukernavnet DIPS-AD\moe).


Klikk på grønt plusstegn for å opprette ny bruker.


 

Legg inn brukernavn (husk domenenavn og skråstrek).  Det er ikke mulig å registrere passord for såkalte "domenebrukere" (brukernavn med skråstrek).  Disse feltene vil derfor normalt være grået ut. 


 

  

Den som oppretter nye brukere skal også velge arbeidssted og yrke for brukeren.  Pass på at den nye brukeren er valgt i listen til venstre, og klikk på knappen til høyre i feltene Arbeidssted og Yrke. Brukeren vil vanligvis selv oppgi navn/fødselsnummer og, evt HPR-nr og mobil.

Hvis brukeren skal ha noen spesielle roller (som leder, superbruker, ha tilgang til å skrive resept (forskrivningsrett) osv.), må dette tildeles under fanen Roller (markert med pil i bildet over).  Visse roller og rettigheter følger også med yrket.