På menylinjen ligger det ulike ikon som tar deg videre til ansvar og oppfølging av allerede registrerte personer på eksponeringslisten.


Rediger:

Marker ønsket person og velg "Rediger" eller dobbeltklikk. Dette valget vil ta det til "Smittekontakt/Eksponering" for endring av personalia og/eller detaljer om mulig eksponering. 


Ta ansvar:

Marker aktuell person på listen og velg "Ta ansvar" når du ønsker å overta ansvar for å håndtere denne personen. Navn evt signatur kommer nå inn i feltet "Ansvar".


Start:

Start smittesporing på denne personen. Status endre nå fra "Ny" til "Under arbeid".


Fullført:

Marker smittesporing som fullført på denne personen.


Oppgitt:

Marker smittesporing som oppgitt for denne personen.


Slett:

Slett denne personen fra listen over eksponerte personer.


Oversikt over fullførte og oppgitte:

For å få oversikt over fullførte og oppgitte, kryss i henholdsvis "Vis fullførte" eller "Vis oppgitte" under menylinjen


Når smittesporing er fullført på denne personen, gå til skjema (arkfanen Kliniske data), opprett nytt skjema "Smittesporing avsluttet". Sjekk at alt ligger inne som det skal og Signer skjema.