For å registrere smittesporing, må den aktuelle pasients journal være åpen, klikk så på fanen "Smittesporing".For å registrere en ny eksponert person, trykk på knappen "Legg til" (grønt plusstegn).Registrere eksponert person:

Det finnes 3 måter å registrere en eksponert person på

 1. Søk etter person
  • Trykk på "Søk" knappen (1)
  • Søkefeltet "Søk etter person" kommer frem (2)
  • Søket kan bestå av følgende elementer (3):
   • PersonId (PID)
   • Fødselsdato
   • Fødselsnummer
   • Første bokstaver i etternavn
  • Avhengig av hvilke integrasjoner som er aktivert, vil programmet søke i en eller flere av følgende:
   • Lokal database i FastTrak
   • Hovedjournal (DIPS/DocuLive)
   • Folkeregisteret
  • Merk ønsket person (4
  • Trykk OK (5)

 • Informasjon om valgt person hentes fra databasen og fylles inn i vinduet automatisk. Trykk Lagre.

 • Testine Test er nå registrert som en eksponert person


2a. Legg til personalia:

 • Legg inn det du kjenner til av den eksponerte personens personalia i vinduet til høyre på skjermen
 • Trykk "Forslag" for å forsøke å finne en eksakt match
 • Dersom personen finnes i FastTrak-databasen, vil den komme opp som forslag her        
 • Du må bekrefte at forlaget er riktig
 • Eventuell tilleggsinformasjon som finnes i databasen vil da automatisk legges inn
 • Ved kobling av den eksponerte personen mot databasen, blir feltet "Foreløpig identifikasjon" gjort om til et felt for notater
 • Dersom koblingen er riktig, og du ønsker å beholde informasjonen i notatet, trykk "Lagre"


Angre / reversere kobling:

 • Dersom koblingen ikke stemmer eller har blitt gjort ved en feiltakelse, trykk "Angre kobling" (se bildet over)
 • Ved å trykke "Yes" brytes koblingen, og vinduet tilbakestilles til å inneholde kun den informasjonen du selv har lagt inn
 • Koblingen reverseres også i listen over eksponerte personer


    2b. Legg til ansatt

 • Du kan lete etter en ansatt i databasen ved å søke på den ansattes signatur i feltet "Fornavn/signatur"
 • Trykk deretter på "Forslag" for å lete etter en match i den lokale FastTrak-databasen
 • Eventuell informasjon fra databasen fylles automatisk inn i vinduet, og den ansatte legges til i listen over eksponerte personer
 • Trykk "Lagre"

    

    3. Foreløpig identifikasjon

 • Dersom smittekontakten er en ukjent person (f.eks. en butikkansatt eller resepsjonist), kan personen beskrives i feltet "Foreløpig identifikasjon"
 • Den foreløpige identifikasjonen kan slettes dersom personen ved et senere tidspunkt blir identifisert med navn/fødselsdato el.l.
 • Trykk "Lagre" og den kvinnelige resepsjonisten er nå registrert som en eksponert person

Eksponering

For å registrere informasjon om typen kontakt, klikk på fanen "Eksponering"

Legg inn dato for første og siste kontakt ved hjelp av kalenderen i nedtrekksmenyen og kryss av i listen for ingen, en eller flere typer nærkontakt som har funnet sted

Skriv eventuelt en kort kommentar i feltet nederst og klikk "OK" for å lagre data