Hver person gis en statuskode som gjør at "pasientlisten" til venstre i startbildet kan brukes som en arbeidsliste. En statuskode gjør at en person tolkes som en "aktiv pasient" eller som en "avsluttet pasient".                    
Ikke-aktive statuskoder medfører at personen forsvinner fra listen, men kan evt. hentes fram via fanen "Populasjoner" og et annet utvalg enn standardutvalget.


Statusbeskrivelse
A

Ukjent status

                                                    
Alle går automatisk til denne status ved inklusjon i fagjournalen. Alle må flyttes videre til     Mistenkt tilfelle eller Ingen mistanke basert på resultatet av et utfylt screeningskjema.
B

Mistenkt tilfelle

                                                    
Plasseres her ved positiv screening. Tiltakene vil avhengig av lokale og nasjonale retningslinjer og gjentas ikke her. Går herfra til C - Bekreftet tilfelle eller  Y - Avkreftet mistanke
C

Bekreftet tilfelle

                                                     
Denne grunnen skal brukes for de som er smittet fram til de enten er erklært friske D - Friskmeldt eller eventuelt Z - Død av COVID-19
D

Friskmeldt

                                                     
Dette er en ikke aktiv status, personen er "avsluttet" og forsvinner fra listen. Definisjonen av Friskmeldt skal følge anerkjente retningslinjer.
U

Utskrevet / Avsluttet

                                                            
Status kan brukes for personer som skal ut av arbeidslisten fordi det ikke er planlagt videre kontakt. Dette kan være inneliggende pasienter som skrives ut, polikliniske pasienter der forløpet avsluttes, ansatte som slutter el.l. Dette er ikke en aktiv status, personer med denne statusen forsvinner derfor fra listen.
X

Ingen mistanke

                                                     
Status kan brukes på inneliggende pasienter evt. ansatte der det ikke er mistanke om sykdom. Legg merke til at dette er en "Aktiv" status, så personen forsvinner ikke fra listen (slik det var tidligere). 
Y

Avkreftet mistanke

                            
Personen er "avsluttet" og forsvinner fra listen, men ved symptomer må de legges tilbake i gruppe A - Ukjent                        
Z

Død av COVID-19

                      
Personen er ikke "avsluttet" fordi det fortsatt kan være aktuelt med smittesporing. Personer med denne statusen forsvinner derfor ikke fra listen.  
ZZ

Død, smittesporing avsluttet

 
Når smittesporing er ferdig kan pasienten flyttes hit fra gruppe Z, og vil da forsvinne fra listen over aktive pasienter.