Oppgaver for Superbrukere / Brukerstøtte

Om du har fått rollen som Superbruker / Brukerstøtte, kommer dette valget opp under Hovedmeny:Brukere og roller

Ny bruker må allerede være registrert i AD-domenet.

For å få tilgang til programmet (snarvei for oppstart) og databaseserver, må ny bruker legges inn i riktig tilgangsgruppe. Det gjøres av driftsavdeling eller lokal systemadministrator.I feltet Brukernavn kommer domenet automatisk opp – legg inn brukernavnet etter «domenenavn»\ i tillegg må det legges inn yrke og arbeidssted.Du får nå en bekreftelse på at brukeren er opprettet. Gå videre til Endre personalia for «domenenavn\brukernavn».

Legg inn personalia og klikk OK.

Nå vil du få mulighet til legge inn HPR-nummer og Mobilnummer.

Om denne brukeren skal ha tilganger ut over ordinær tilgang – velg fanen Roller og tildel ønskede roller her.


Roller som ligger i systemet og som må legges til manuelt

I noen tilfeller trenger brukere mer tilgang enn det som allerede ligger innebygget i rollen profesjon (lege, sykepleier, vernepleier osv). Gå inn på arkfanen Roller og klikk på ønsket rolle. Nederst i bildet vil du få opp hint om rollen.Hva ligger innebygget i de vanligste rollene (ut over ordinær tilgang)
Systemeier

 • Denne rollen gir alle rettigheter lokalt i databasen, inkludert alle oppgraderinger.
 • Denne rollen kan bare tildeles av andre med samme rolle.
Administrator
 • Med denne rollen kan du oppgradere databasen
 • Administrator får automatisk disse rollene:
  1. Superuser
  2. Brukerstøtte
  3. Innskriving
  4. Journalansvarlig
Superbruker / brukerstøtte
 • Tillatelse til å legge til / fjerne brukere
 • Tildele andre roller til brukere
 • Endre arbeidssted og yrke
 • Legge inn personalia, HPR-nr og mobilnr for andre brukere
 • Legge til ny gruppe
 • Endre arbeidsstedets navn, adresse og telefonnr
 • Superbruker/brukerstøtte får automatisk disse rollene:
  1. Innskriving
  2. Journalansvarlig

Lege

 • Forskrivningsrett
 • Innskriving
 • Journalansvarlig

Sykepleier

 • DrugEditor (Gir tillatelse til å klargjøre resepter)
 • Innskriving
 • Journalansvarlig

 Vernepleier

 • DrugEditor (Gir tillatelse til å klargjøre resepter)
 • Innskriving
 • Journalansvarlig

 Helsesekretær

 • Innskriving
Avdelingsleder
 • Innskriving
 • Journalansvarlig
 • Gruppeleder
 • Superuser

Gruppeleder

 • Innskriving
 • Journalansvarlig
 • Superuser

 Leder

 • Innskriving
 • Journalansvarlig
 • Avdelingsleder
 • Gruppeleder
 • Superuser

 

Oversikt over  roller som kan tildeles eksplisitt:

Navn

Tittel

Beskrivelse

db_owner

Systemeier

Gir alle rettigheter lokalt i databasen, inkludert alle oppgraderinger. Kan bare tildeles av andre med samme rolle.

Administrator

Administrator

Gir tillatelse til å oppgradere databasen, opprette brukere og tilgangsstyring.

Support

Brukerstøtte

Gir tillatelse til å legge til/fjerne brukere, samt tildele andre roller til brukerne.

Superuser

Superbruker

Kan gi rettigheter til andre brukere. Superbruker gis også rollene Brukerstøtte de fleste steder.

Leder

Leder

Leder for en institusjon.

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Leder for en avdeling. Leder er automatisk medlem.

Gruppeleder

Gruppeleder

Leder for en gruppe. Leder og avdelingsleder er automatisk medlem

ChangeWorksite

Ambulering

Gir tillatelse til å bytte arbeidssted selv.

ChangeProfession

Bytte yrke

Gir tillatelse til å bytte mellom flere yrker selv.

PrintPrescription

Forskrivningsrett

Gir tillatelse til utskrift av egne resepter.

Journalansvarlig

Journalansvarlig

Gir visse lovbestemte rettigheter og plikter rundt endring av journal. Gjelder bare for de pasienter man er journalansvarlig for.

QuickStat

Statistikkansvarlig

Gir rettigheter til å lage egen uttrekk på tvers av pasienter via programmet QuickStat.

Pilotuser

Pilotbruker

Gir mulighet til å teste nye skjema.

Innskriving

Innskriving

Gir rettighet til å registrere pasienter i databasen

LabEntry

Labregistrering

Gir rettighet til å registrere labdata direkte i databasen

PandemicPandemiRollen kan brukes ved behov for utvidede rettigheter i forbindelse  med smittesporing ved epidemier

Lege

Lege

Rollen skal gis alle leger. 

Sykepleier

Sykepleier

Rollen skal gis alle sykepleiere. 

Vernepleier

Vernepleier

Rollen skal gis alle vernepleiere. 

Farmasøyt

Farmasøyt

Rollen samler de to andre farmasøytrollene, begge er medlem av denne.

Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

Rollen skal gis alle reseptarfarmasøyter. 

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyt

Rollen skal gis alle provisorfarmasøyter. 

 

Hvem er medlem de ulike rollene

Det er mulig å få en oversikt over hvem som inngår i de ulike rollene ved å klikke på den rollen du ønsker en oversikt over, og velg arkfanen Medlemmer.Ny pasientgruppe

I superbrukermenyen kan du også legge til Ny pasientgruppe på ditt arbeidssted.

Arbeidsstedets adresse

Redigering av arbeidsstedets adresse gjøres her.

QuickStat

QuickStat er en applikasjon som brukes til å hente ut anonymiserte data fra journalen til bruk i kvalitetsforbedring og forskning. For de som skal kjøre det må ha rollen Statistikkansvarlig. Applikasjonen ligger under Mine medisinske systemer.