Hvorfor samtykke?

Norsk Diabetesregister for Voksne (NDV) er et nasjonalt personidentifiserbart kvalitetsregister som drives av Helse Vest. Konsesjonen til registeret krever at det innhentes samtykke fra pasientene.  Data trekkes ut fra FastTrak Diabetes og oversendes til registeret, men bare hvis spørsmålet om samtykke er besvart med Ja på siste registrering.   Det er altså ikke nødvendig med samtykke for å registrere data lokalt.  Det betyr at FastTrak Diabetes kan brukes også for pasienter som ikke samtykker til at opplysninger sendes til registeret.


Skrive ut pasientinformasjon

Hvis det ikke er registrert informasjon om samtykkestatus vil det være en påminnelse om dette til venstre i skjermbildet, se bildet. Du klikker på linken "informasjonsskriv".  Det vil da komme frem et PDF-dokument som (forhåpentligvis) inneholder det pasientene trenger å vite få å avgi samtykke.  Informasjonsskrivet skrives ut via PDF-leseren (vanligvis Adobe Reader) på vanlig måte.


Skrive ut samtykkeerklæring

Klikk på linken "erklæring om samtykke" (se bildet), og klikk deretter på printerikonet i forhåndsvisningen som kommer frem i rapportgeneratoren.  


Hva hvis pasienten angrer på samtykke

Pasienten må ta kontakt med NDV på egen hånd og gi beskjed om at samtykket er trukket tilbake.  Opplysningen skal også registreres i FastTrak Diabetes, f.eks. i skjemaene Grunnskjema eller Årskontroll.


Hvis pasienten først har svart Nei, men så vil svare Ja?

I dette tilfellet må du bruke et lite trick for å få tak på samtykkeerkæringen.  Du må opprettet et nytt grunnskjema (evt. Årskontroll) og svare "Ukjent" på spørsmål om samtykke.  Når dette lagres hvis påminnelsen om samtykke dukke opp, og du kan klikke på linkene som nevnt over.


Innsending av samtykke

Samtykkeerklæringen passer inn i en vinduskonvolutt, og originalen som pasienten har signert skal sendes til NDV til adressen som er oppgitt.  De fleste steder scannes samtykkeerklæringen også inn i DIPS, men dette avgjøres lokalt.

Påminnelse om samtykke