• Sjekk om service er oppe (https://promsapi.azurewebsites.net/api/). Kan sjekke i Postman
  • Sjekk logg fra service (kan event. bruke CloudExplorer i Visual Studio, gå til Produksjon_Fasttrak\Proms\PROMSAPI\Files\logs\, filene har navn 'log-yyyymmddhh24.txt')